Deko kroon
Zoek

Detectoren

Op de Centrale eenheid (CCS) kunnen diverse detectoren worden aangesloten, detectoren zijn als de ogen en oren van het inbraakdetectie systeem.

Er zijn verschillende typen detectoren ontworpen met verschillende detectie principes. Voor elke situatie is er wel een type melder dat geplaatst kan worden in de te beveiligen ruimte. De detectoren kunnen zowel bekabeld als draadloos worden uitgevoerd. 

In principe werken alle alarmsystemen op vergelijkbare wijze. Een detector registreert een inbraak(poging) en geeft dit via een elektrische impuls door aan een centrale eenheid.

Deze activeert een combinatie van de sirenes, flitslichten en/of een doormelding naar de meldkamer.

UNii centrale met bedienpaneel

Enkele voorbeelden van detectoren, welke vaak gebruikt worden bij een inbraakdetectie systeem zijn:

Passief infrarood melder (PIR)
Passief infrarood detectoren detecteren infraroodenergie.
Met deze melder kan het binnendringen van een persoon in een ruimte worden gedetecteert op basis van beweging van warmte.

Reedcontact (magneetcontact)
Een reedcontact is een contact dat reageerd op een magnetisch veld.
Reedcontacten worden meestal gebruikt bij ramen en deuren.
Het openen van een deur of raam wordt doorgegeven aan de alarminstallatie.

Voor garagedeuren en overheaddeuren is er een grotere “heavy duty” variant beschikbaar.

Akoestische glasbreukdetectoren
Een akoestische glasbreukdetector is een microfoon dat het breken en inslaan van het glas detecteert.

Zodra de akoestische glasbreukdetector brekend glas detecteert zal deze een alarmmelding doorgeven aan de alarminstallatie.

Trillingsdetector
Trillingsdetectoren detecteren een inbreker voordat deze binnen is. Trillingsdetectoren reageren op trillingen. Een klap op het raam of de deur wordt al gesignaleerd voordat deze doorbroken is.

Trillingsdetectoren kunnen in speciale uitvoering ook worden gebruikt voor de beveiliging van kluizen en voor wanden welke grenzen aan hoog risico ruimtes.

Zodra een inbreker een raam inslaat of een deur probeert open te breken zal de trillingsdetector dus vroegtijdig een alarm genereren.

Voor hoog risico objecten en voor buiten detectie zijn er detectoren met een ander werkingsprincipe, geheel toegespitst op een hogere beveiligingsgraad od specifieke omstandigheden.

Bij hoog risico objecten (klasse 3 en 4) wordt gebruikt gemaakt van detectoren met een “grade 3” certificering, welke naast de standaard detectie methode een extra beveiliging bezitten tegen het saboteren en afdekken van de detector.

Naast detectoren die een poging tot inbraak signaleren kunt u ook detectoren voor additionele toepassingen op uw alarminstallatie aansluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld een watermelder, koelcelalarm of temperatuuralarm aansluiten op uw alarminstallatie waarmee een technische melding kan worden doorgegeven aan de meldkamer en/of uw technische dienst.

U kunt ook een overval- of paniekalarm aansluiten op uw alarminstallatie.
Een overvalarm is er in diverse vormen, u kunt gebruik maken van vaste knoppen of stangen die bij dreiging of paniek kunnen worden ingedrukt.
Naast vaste knoppen kunt u ook gebruik maken van draadloze overvalzenders.
Draadloze overvalzenders zijn er in hand, hals en pols uitvoering zodat voor iedereen een geschikte zender kan worden gevonden.
Overvalmeldingen worden apart doorgemeld naar de meldkamer zodat direct duidelijk is dat assistentie noodzakelijk is. In specifieke gevallen kan de overvalmelding worden doorgestuurd naar de meldkamer van de politie. 

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor u te maken?