Deko kroon
Zoeken

Ontruimingsplan (NEN 8112)

Voor een goede, ordelijke en veilige ontruiming is het van belang dat iedereen van de interne organisatie op de hoogte is van de juiste procedures.
Een ontruimingsprocedure verschilt per gebruik, per klant en per calamiteit.
Om dit voor iedereen waar dit van toepassing is inzichtelijk te maken worden deze procedures gebundeld in het ontruimingsplan.

Er is geen vastgestelde methode of model beschikbaar, maar een goede methode is het opstellen van een ontruimingsplan conform de NEN 8112.

Het ontruimingsplan kunt u zien als een beknopte handleiding van uw gebouw.
Het omvat onder andere:
– De informatie over de BHV organisatie;
– Ontruimingsprocedures per calamiteit;
– Algemene informatie van het gebouw;
– Specifieke belangrijke plaatsen zoals (hoofd)afsluiters en gevaarlijke stoffen;
– Belangrijke telefoonnummers.

Daarnaast is het belangrijk dat een ieder op de hoogte is van belangrijke gegevens in geval van een calamiteit. Het plan wordt meestal niet meegenomen naar de verzamelplaats wanneer er zich een calamiteit voordoet. Voor dit soort situaties kunnen ook handige en eenvoudige maatregelen worden genomen.