Deko kroon
Zoeken

Brand- en Sluitronden

Een brand- en sluitronde dient ter voorkoming van inbraakgevoelige en brandgevaarlijke situaties.
Tijdens de brand- en sluitronde wordt het object aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
Hierdoor bent u er zeker van dat het object correct is afgesloten (alle ramen en deuren gesloten), gecontroleerd is op onveilige situaties (brand e.d.) en dat uw alarminstallatie is ingeschakeld.
Gedurende een brand- en sluitronde wordt er onder andere speciale aandacht besteed aan:
– Brandgevaarlijke situaties;
– Uitschakelen van elektrische en/of mechanische apparatuur (indien gewenst);
– Aanwezigheid en bereikbaarheid van blusmiddelen;
– Het vrijhouden van vluchtwegen;
– Het controleren van veiligheidsaanduidingen;
– Het sluiten van deuren en ramen;
– Controle op het al dan niet aanwezig zijn van (on)bevoegden;
– Lekkages, storingen en/of gebreken;
– schade aan hekwerk en afrastering;
– Controle of er geen sabotage heeft plaatsgevonden aan de alarminstallatie;

– Inschakelen van de alarminstallatie.

Wij kunnen ook de openingsronde voor u verzorgen waarbij wij bepaalde taken voor u kunnen uitvoeren, zoals:
– Het uitschakelen van het beveiligingssysteem;
– Het aandoen van bijvoorbeeld verlichting, airconditioning, koffiemachines, centrale verwarming en dergelijke;
– Openen van de personeels- en algemene entree;
– Andere specifieke wensen van u.

Deko Bewaking zorgt ervoor dat de schade van vernieling, inbraak, wateroverlast, brand, storm of technische storingen wordt beperkt of zelfs voorkomen.

Heeft u specifieke eisen of vragen over onze brand- en sluitronden neem dan contact met ons op en wij zullen u graag informeren.