Deko kroon
Zoeken

Havenbeveiliging (ISPS)

In december 2002 is in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een internationale standaard  ontwikkeld voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS Code.
De beveiligingsmaatregelen zijn overgenomen in een Europese verordening, die op 1 juli 2004 in werking is getreden.
De doelstelling van de ISPS-code is om het beveiligingsniveau in zeehavens dusdanig te verhogen dat het vergelijkbaar is met de beveiliging op luchthavens.
De verplichte maatregelen dringen automatisch mensen- en drugssmokkel en andere criminele activiteiten in het havengebied terug en verkleinen de kans op terroristische acties.

Security levels ISPS:
De ISPS-Code hanteert drie veiligheidsniveaus, zogeheten ‘security levels’. Bij een verhoogd risico op een incident gaat het veiligheidsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.
Security level 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen.
Security level 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident .
Security level 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld.

U kunt bij Deko Bewaking havenbeveiligers inhuren die onder verantwoording van de Port Facility Security Officeruitvoering geven aan het beveiligingsplan.
Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die kunnen worden uitgevoerd door onze havenbeveiligers zijn:
– verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen.
– Controle van personen, visiteren en fouilleren van personen.
– Inventarisatie en doorzoeken van goederenstromen.
– verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht.
– Het behandelen van niet vergezelde baggage.
– Het houden van toezicht op de havenvoorziening.
– Inventarisatie en inspectie van scheepsvoorraden.

Onze havenbeveiligers zijn speciaal voor deze functie opgeleide beveiligingsmedewerkers en zijn onder andere uitstekend getraind op het gebied van:
– (Electronische) beveiligingshulpmiddelen.
– Communicatie en omgaan met agressie.
– Het Port Facility Security Plan en de daarin genoemde security taken.
– Scheepvaart en Haventerminologie.
– Nood- en rampenplannen.
– Bestaande technieken om hulpmiddelen te ontduiken.
– Herkenning echtheidskenmerken, identiteitsdocumenten.
– Herkenning wapens en munitie.