Deko kroon
Zoeken

Vaste post bewaking

In deze 24 uurs economie is het noodzakelijk dat alle bedrijfsprocessen in goede banen worden geleid, want elke storing in het “systeem” kan tot (permanente) beschadiging leiden en processen kunnen stagneren.

Dit is uiteraard nooit goed voor uw bedrijf en moet dus ten alle tijden voorkomen worden. 

Om de veiligheid in uw bedrijf te verhogen is het prettig en vaak noodzakelijk om te weten wie en wat er uw bedrijf in en uitgaat.

Bijzonderheden en onregelmatigheden die gesignaleerd worden, worden direct gerapporteerd en doorgenomen met de opdrachtgever zodat er direct actie ondernomen kan worden genomen. 

Tevens wordt er door onze bewakers op toegezien dat het personeel zich aan het bedrijfsreglement houdt. 

Uw bedrijfspand wordt door ons optimaal beveiligd. 

Deko Bewaking kan voor u de in- en uitgaanscontrole op zich nemen.

Dit houdt in dat elke bezoeker die het object betreedt, zich aanmeld bij de receptie waar een van onze beveiligingsbeambten zit. 

Deze receptie registreert vervolgens de bezoeker en geeft een bezoekerspas af, zodat ongewenste personen zich niet in het pand kunnen begeven.

U weet dus ten alle tijden wie er in het pand aanwezig is en hoeveel mensen er aanwezig zijn zodat er in geval van een calamiteit de juiste acties kunnen worden ondernomen.