Deko kroon
Zoeken

Keurmerken en Certificeringen

Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema’s:

Deko is één van de meest erkende bedrijven van Nederland.
Als erkend bedrijf dat zich jaarlijks laat certificeren middels diverse audit’s en steekproeven toon je aan dat je een hoog kwaliteitsniveau hanteert en dat de klant verzekerd is van een installatie en/of dienst van hoge kwaliteit.

Borg-E voor elektronische beveiligingsmaatregelen
Borg-B voor Bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen
Als BORG gecertificeerd bedrijf is Deko bevoegd voor het ontwerpen, leveren, monteren, in bedrijf stellen, onderhouden en certificeren van inbraak beveiligingsinstallaties en bouwkundige beveiligingsvoorzieningen.

Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
Als gecertificeerd bedrijf volgens de regeling Brandmeldinstallaties is Deko bevoegd voor het ontwerpen, leveren, monteren, in bedrijf stellen, onderhouden en certificeren van brandmeldinstallaties.

Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Als gecertificeerd bedrijf volgens de regeling ontruimingsalarminstallaties is Deko bevoegd voor het ontwerpen, leveren, monteren, in bedrijf stellen, onderhouden en certificeren van ontruimingsalarminstallaties.

Erkend PvE opsteller (BRL 21027)
Met een erkend PvE opsteller bent u verzekerd van een correct opgesteld Programma van Eisen, dat kan dienen voor een correct basisdocument voor uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Keurmerk beveiliging (versie 3)
Door gebruik te maken van een bewakingsdienst dat in het bezit is van het keurmerk beveiliging bent u verzekerd dat u uw bewakingswerkzaamheden laat uitvoeren door professioneel en vakbekwaam personeel.
Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche besteedt veel aandacht aan wat een opdrachtgever belangrijk vindt. Jaarlijks wordt gekeken of een keurmerkhouder zich houdt aan de wet, financieel solide en betrouwbaar is en de landelijke cao naleeft.

ISO 9001:2015
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

Deko is ISO 9001 gecertificeerd bij Lloyds.