Deko kroon
Zoeken

Cursus BBMI & OAI

Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn verplicht om te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI/OAI). Tijdens de cursus BBMI/OAI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2).

Wat leert u tijdens de BBMI/OAI training:
– Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
– De taken van de beheerder
– Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
– Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
– Instructie van derden

De cursus bestaat uit drie dagdelen en wordt afgesloten met het NIBHV examen beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Als u bent geslaagd heeft u dus een officieel NIBHV diploma op zak.

Deko heeft op het kantoor te Den Helder een complete lesruimte ingericht voor de cursus
beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Standaard vindt de cursus hier plaats.
Bij voldoende inschrijvingen kan een cursus ook in-company worden gegeven bij u op kantoor.

Wilt u deelnemen aan de cursus, wilt u op de hoogte worden gehouden van de eerstvolgende
cursus BBMI/OAI of heeft u aanvullende vragen met betrekking tot de cursus beheerder
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties?
Neem dan contact met ons op.