Deko kroon
Zoek

Winkelsurveillance

Winkelsurveillance wordt door Deko Bewaking verzorgt met inzet van gespecialiseerde winkelsurveillanten.
Deko Bewaking heeft al jarenlang een ruime ervaring met betrekking tot winkelsurveillance.
Onze goed getrainde winkelsurveillanten nemen hun taken stuk voor stuk serieus en geven winkeldieven geen kans.

Dat winkelsurveillance werkt is zeker.
Van de aanwezigheid van een geüniformeerde winkelsurveillant  gaat een grote preventieve werking uit. Daarnaast hebben uw klanten een veilig gevoel geeft tijdens het winkelen. En, uiteraard cruciaal: onze winkelsurveillanten weten onder alle omstandigheden op te treden, zoals dat officieel heet: proportioneel. Zij kennen de juridische mogelijkheden, maar ook de valkuilen, voor u als ondernemer en nemen hun verantwoordelijkheid.
In diverse filialen waar wij de winkelsurveillance uitvoeren is de derving, schade en agressiviteit drastisch gedaald.

Winkelcriminaliteit neemt de laatste jaren hand over hand toe. Winkeldiefstallen zijn verantwoordelijk voor minimaal €200 miljoen euro schade per jaar – voor zover winkeliers en detaillisten nog de moeite nemen om melding c.q. aangifte te doen. 

De praktijk leert, dat iedere winkel er in meerdere of mindere mate mee te maken heeft, maar dat met name de grotere winkels in hoogwaardige technische apparatuur geliefde doelwitten voor winkeldieven zijn. Die ook nog weer regelmatig bestaan uit goed getrainde, geraffineerd werkende buitenlandse bendes.

Winkelsurveillance

Naast dure apparatuur zijn vooral ook kleinere artikelen een gewilde prooi voor de winkeldief. Ook tassenroof van passanten en zakkenrollerij in de winkel is geen onbekend verschijnsel meer. Een onzeker gevoel bij het winkelend publiek is hiervan het gevolg en die heeft een negatieve invloed op het winkelplezier. Eén en één is helaas in dit geval ook twee: op den duur zal de omzet hieronder lijden. Inzetten van een goed opgeleide winkelsurveillant kan heel veel betekenen voor een winkel of detailhandel.

Hoewel de taak van een winkelsurveillant van Deko Bewaking in de praktijk hoofdzakelijk bestaat uit het voorkomen van winkelcriminaliteit en in het uiterste geval ingrijpen bij diefstal, is zijn takenpakket veel uitgebreider.
Bijvoorbeeld met:
– Dienstverlening (wij zien het als een soort gastheerschap) aan winkelend publiek;
– Brandpreventie;
– Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
– Controle op de aanwezige veiligheidsmiddelen;
– Begeleiden van intern waardetransport;
– Assisteren bij openen en sluiten;
– Bewaken van de goederenstroom.
– Indien u wenst, kan hij zelfs zorg dragen voor visitatie onder uw eigen personeel.

Onze beveiligingsbeambte zal bij een incident handelen naar uw instructies. Bij een aanhouding zal de aangehouden verdachte over worden gedragen aan de politie. (in het geval dat uw eigen personeel de aanhouding moet verrichten kunnen wij assistentie verlenen).
Tevens assisteren wij indien gewenst met de aanvraag van het winkelverbod zodat de dief weet dat hij niet meer welkom is in uw winkel.

Wilt u ook een vuist maken tegen deze zeer hinderlijke vorm van criminaliteit, als individuele winkelier of als collectief? Wilt u graag rust in uw omgeving? Wenst u een gastvrije uitstraling naar uw klanten? Wilt u een veilig werkklimaat voor uw personeel? Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.