Deko kroon
Zoek

Privacy statement

Deko alarm & beveiligingstechniek bv
Deko brand & veiligheidsadvies bv
Deko bewaking BV
 
1. Strekking
Dit privacy beleid legt uit hoe wij, Deko alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko bewaking BV en Deko Brand & Veiligheidsadvies BV, hierna te noemen DEKO, alle persoonlijke gegevens gebruiken die wij over u verzamelen. Wij houden persoonlijke gegevens
over onze klanten, werknemers en leveranciers (ook bekend als “betrokkenen”) voor een verscheidenheid aan zakelijke doeleinden bij, voor de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (‘AVG’) effectief vanaf 25 mei 2018.
 
2. Verantwoordelijkheden
 
2.1 De directie en het personeel van DEKO doet er alles aan om ervoor te zorgen dat deze verordening volledig wordt nageleefd.
 
 
2.2 De Data Protection Manager is verantwoordelijk dat dit privacy beleid wordt nageleefd volgens de hoogst mogelijke norm. Vragen en klachten kunnen worden verzonden naar de Data Protection Manager met behulp van de contactgegevens hieronder.
 
3. Toestemming
Door de informatie en de diensten van DEKO te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy statement en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
 
4. Naleving
 
4.1 Wie zijn wij?
DEKO is een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf voor diverse beveiligingsoplossingen, zoals het leveren en monteren van onder andere inbraakdetectiesystemen, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, camerasystemen, toegangscontrole en
noodverlichting en het verzorgen van meldkamerdiensten, bewakingsdiensten met onder andere alarmopvolging en keyholding, brand- en sluitronden en surveillance en het verzorgen van adviesdiensten voor alle door Deko uit te voeden
beveiligingsdisciplines.
 
4.2 Onze nalevingsstrategie
Als bedrijf wordt onze nalevingsstrategie voor deze regelgeving bereikt door op de juiste manier te handelen. Enkele regels zijn van toepassing hierbij.
 
Bedrijfsmaatregelen
Wij zorgen ervoor dat we de nodige organisatorische maatregelen treffen om naleving van de nieuwe wet te garanderen:
Al onze bedrijfsprocessen worden routinematig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze werken volgens de hoogst mogelijke standaard.
Voordat wij nieuwe processen introduceren, zorgen wij ervoor dat er maatregelen worden getroffen om deze volledig te beschermen. Bijvoorbeeld het nieuwe proces om persoonlijke gegevens op de juiste manier te verwerken.
Alle medewerkers van DEKO zijn geïnstrueerd om AVG in hun dagelijkse werkzaamheden toe te passen.
Onze systemen zijn beveiligd met wachtwoordbeveiliging en gebruikersrechten, waardoor de toegang tot het systeem wordt beperkt voor bepaalde medewerkers van DEKO.
DEKO behandelt de persoonsgegevens als vertrouwelijk en zal de persoonsgegevens op geen enkele wijze aan derden, die geen subverwerker zijn, verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming va de verantwoordelijke, behalve waar
gegevens openbaar gemaakt moet worden aan de bevoegde autoriteiten om aan een wettelijke verplichting te voldoen en de betreffende wetgeving DEKO verbiedt om voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke te verkrijgen.
DEKO is niet verantwoordelijk voor naleving van de AVG wetgeving bij klanten en leveranciers van DEKO.
 
4.3 Welke informatie verzamelen wij over u?
Wij verzamelen informatie over klanten wanneer zij producten of diensten afnemen van DEKO zodat de dienstverlening door Deko, of haar onderaannemers, correct kan worden uitgevoerd.
 
Enkele voorbeelden van opgeslagen gegevens zijn:
– Uw naam
– Uw adresgegevens
– Uw contactgegevens (email en telefoonnummers)
– De door u opgegeven waarschuwingsadressen
– Installatie en contractgegevens
– Uw bankrekening nummer na betalingen aan DEKO
Ook verzamelen wij informatie wanneer u vrijwillig deelneemt aan klantenonderzoeken of feedback geeft over de geleverde dienstverlening van DEKO.
De veiligheid van de gegevens wordt door DEKO zeer serieus genomen. De gegevens worden door DEKO opgeslagen op beveiligde systemen.
 
 
4.4 Hoe gaan wij om met informatie die we over u gebruiken?
DEKO neemt uw privacy zeer serieus en gebruikt uw persoonlijke informatie alleen om de dienstverlening adequaat uit te voeren en om producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.
 
 
4.5 Toestemming van de klant
Wij nemen alleen contact op met klanten met nieuws over onze producten en diensten al zij hier toestemming voor hebben gegeven of hiervoor een aanvraag hebben ingediend bij DEKO. Als u toestemming hebt gegeven kunt u op elk gewenst moment zich ook af
afmelden door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.
 
 
4.6 Toegang tot informatie en correctie
U heeft het recht op inzage en om een kopie op te vragen over de informatie die wij van u hebben. Als u een kopie wil opvragen van uw persoonlijke gegevens neem dan contact op met onderstaande contactgegevens. Mochten uw gegevens niet correct zijn,
zorgen wij er graag voor dat uw persoonlijke gegevens actueel en correct zijn. U heeft het recht om deze te corrigeren of te laten verwijderen als deze onjuist zijn.
Daarnaast heeft u het recht van overdracht van gegevens.
DEKO bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De minimale termijnen welke wettelijk worden voorgeschreven en welke voor certificatie noodzakelijk zijn worden in acht genomen.
 
4.7 melding van een datalek
In geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) datalek, schending van de beveiligingsmaatregelen of schending van de geheimhoudingsplicht zal DEKO de verantwoordelijke zo spoedig mogelijk na de eerste ontdekking van het incident informeren. DEKO
zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) onbevoegde kennisgeving, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken en een schending van de beveiligingsmaatregelen of schending van
de geheimhoudingsplicht te beëindigen en in de toekomst te voorkomen.
DEKO maakt schriftelijke afspraken met sub-bewerkers over het melden van incidenten aan DEKO, die DEKO en de verantwoordelijke in staat stellen hun verplichtingen in het geval van een dergelijk incident op grond van de bewerkersovereenkomst en/of
toepasselijke wetgeving na te lezen.
 
 
4.8 Wijzigingen in het privacy beleid van DEKO
Wij houden ons privacy beleid strikt in de gaten en zullen een eventuele update op de website plaatsen. Het beleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018
 
5. Contactgegevens
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV
R. Vermeulen
Postbus 164
1780 AD  Den Helder
+31 (0)223 612040
privacy@deko-alarm.nl <mailto:privacy@deko-alarm.nl>