Deko kroon
Zoeken

Veiligheid

De eigenaar en/of gebruiker van een gebouw moeten zorgen voor een veilige situatie binnen het gebouw.

Om dit te bewerkstelligen kan het gebouw worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Al dan niet voorgeschreven vanuit het bouwbesluit.

Wanneer de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is geplaatst dienen ook aanvullende voorzieningen te worden getroffen, zoals het plaatsen van ontruimingsplattegronden en een ontruimingsplan.
Ook moeten andere veiligheidsvoorzieningen worden getroffen zoals voldoende blusmiddelen en waar nodig veiligheidspictogrammen en veiligheidsmaterialen. 

Deko kan u adviseren over de juiste veiligheidsmaterialen. Daarnaast kunnen we ook het onderhoud aan blusmiddelen voor u verzorgen. Hiervoor heeft Deko de samenwerking met een partner welke REOB erkend is en dus bevoegd is voor het onderhoud aan blusmiddelen.

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor veiligheidsvoorzieningen voor u te maken?