Deko kroon
Zoeken

Ontruimingsalarm

Bij een calamiteit is een adequate ontruiming van essentieel belang.

Een ontruimingsalarminstallatie wordt vanuit het bouwbesluit verplicht gesteld wanneer er een brandmeldinstallatie geëist wordt (artikel 6.20 en 6.23 bouwbesluit 2012).
Naast het bouwbesluit kan ook een de eigenaar/gebruiker zelf een goed ontruimingsalarmsysteem wensen.

De omvang van de te installeren ontruimingsalarminstallatie wordt bepaald aan de hand van de gebruiksfunctie, de gebruiksoppervlakte, de hoogte van de gebruiksfunctie en de eventuele aanwezigheid van bijvoorbeeld doodlopende einden in een gebouw (met betrekking tot tijdige ontvluchting).

Indien een ontruimingsinstallatie dient te worden geïnstalleerd dan dient deze te voldoen aan de in Nederland geldende normen (NEN 2575 voor ontruimingsalarminstallaties).
Naast deze maatregelen dient ook een ontruimingsplan met ontruimingstekeningen  aanwezig te zijn en dient er nood- en vluchtwegverlichting in het pand aanwezig te zijn.

Binnen de norm van ontruimingsalarmering kunnen de volgende type systemen worden toegepast.
– Luid alarm Type A installatie
– Luid alarm Type B installatie
– Luid alarm Type B+ installatie
– Stil alarm installatie

Een ontruimingsinstallatie is altijd maatwerk. Daarom is er voor elke situatie een degelijk ontwerp noodzakelijk. In een groot aantal bestekken treffen we tegenwoordig al een projectering aan van de ontruimingsinstallatie. Echter, menige opdrachtgever stelt onze expertise op prijs en verzoekt ons om hier kritisch naar te kijken. Het blijkt ook vaak dat wij mogelijke onvolkomenheden in een vroege fase herkennen. Tenslotte is ontruimen een vak apart en werk voor specialisten. Deko is zo’n specialist.

De keuze van het type ontruimingsalarm valt samen met de omstandigheden in het gebouw. Hierbij wordt gekeken naar de (niet) zelfredzaamheid van de aanwezige personen en of de aanwezige personen wakend of slapend zijn. 

Het ontwerpen van een ontruimingsalarminstallatie is vooral een tijdrovende klus en dient secuur en nauwgezet te worden uitgevoerd. Deko kan een dergelijk ontwerp maken doordat wij beschikken over goed opgeleide projecteringsdeskundigen met de nodige ervaring. Een ontruimingsinstallatie door ons ontworpen, voldoet aan alle eisen gesteld in de geldende normering NEN 2575, NEN EN 54-16, NEN EN54-4 en NEN EN 54-24  

Heeft u een vraag over Ontruimingsalarmering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Bosch security

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor u te maken?