Deko kroon
Zoeken

Service en Onderhoud

Ontruimingsinstallaties zijn gecompliceerde installaties en dragen zorg voor juiste evacuatie van mensen in geval van een calamiteit.
Het is dan ook niet onredelijk om te stellen dat de apparatuur die de evacuatie moet begeleiden van een uitzonderlijk hoog niveau dient te zijn. Gewoon ongelofelijke hoge betrouwbaarheid en kwaliteit.

Maar om die hoge betrouwbaarheid te blijven eisen aan de apparatuur, is het ook noodzakelijk dat de apparatuur op juiste wijze gecontroleerd wordt. En dat gaat iets verder dan alleen een testknop indrukken. Een dergelijke installatie bestaat uit vele componenten en dus is het zaak adequaat onderhoud uit te voeren. Een inspectie door vakspecialisten die weten waar ze over praten.

Het onderhoud aan ontruimingsinstallaties gebeurt dan ook door goed opgeleide onderhoudsdeskundigen ontruimingsalarminstallaties (OAI). Dit zijn gediplomeerde specialisten en zij hebben een behoorlijke opleiding gehad. Deze specialisten controleren en registreren middels checklists en meetstaten.
Dat alles wordt ook uitgebreid gerapporteerd aan de gebruiker. Alleen als u dit serieus neemt, onderhoud adequaat laat uitvoeren, kunt u ook verwachten dat de ontruimingsapparatuur werkt als het ooit nodig mocht zijn, waar we uiteraard niet op zitten te wachten. Daarnaast is het ook nog eens een morele verplichting dat de ontruimingsinstallatie goed zijn werk zal blijven doen.

Norm NEN2654-2
Het uitvoeren van onderhoud aan ontruimingsinstallaties is uitgebreid en vooral gedetailleerd beschreven in een norm, NEN 2654-2. Hierin staat exact beschreven welke metingen, testen en registraties dienen plaats te vinden en welke rapportages u mag verwachten van een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf. Daarnaast is het uiteraard wel zaak dat u een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf beoordeelt op zijn deskundigheid. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige OAI.

In de norm staat precies beschreven welke verplichtingen er rusten op de verantwoordelijken. Een voorbeeld rapportage staat beschreven in de norm en dit is het minimale dat verwacht moet kunnen worden na uitvoering van het onderhoud. In de norm staan de verplichtingen bij preventief en correctief onderhoud (vrij vertaald, onderhoud en storingen) beschreven. De norm is goed leesbaar is onze ervaring en juist door niet-techneuten goed te begrijpen.

De norm kent drie entiteiten, zijnde de gebruiker, de beheerder en de onderhoudsdeskundigeHet is dus zaak dat met name een beheerder goed weet wie zijn aanspreekpunten zijn. De gebruiker blijft echter altijd eindverantwoordelijk en kan zich daaraan niet onttrekken.

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Bosch security

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor u te maken?