Deko kroon
Zoeken

advies brandbeveiliging

Deko Brand & Veiligheidsadvies BV is het adviesbureau van de DEKO groep.

De vraag voor brandbeveiliging kan vanuit meerdere invalshoeken komen. 
U kunt zelf advies in willen winnen om een situatie brandveiliger te maken, maar in veel gevallen komt een vraag of een eis vanuit het bouwbesluit of vanuit een verzekeraar. Deze stellen in dat geval minimale brandveiligheidseisen.

Om deze vraagstukken goed te kunnen beantwoorden dient het gehele aspect te worden beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de organisatorische, bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid in uw gebouw.

Brandveiligheid is altijd maatwerk. Bij een opname zal samen met u worden bekeken welke maatregelen benodigd zijn om aan de minimale brandveiligheidseisen te voldoen, maar ook zal indien nodig een advies worden gegeven voor aanvullende beveiliging.

Indien u dit wenst kan Deko ook overleg voeren met de eisende partijen om tot een compleet pakket van eisen en wensen te komen zodat u achteraf de juiste en passen de beveiliging heeft.