Deko kroon
Zoeken

Veiligheidspictogrammen

Pictogrammen en signalisatieborden spelen een belangrijke rol bij veiligheid op de werkvloer. Door de signalerende werking zie je tenslotte meteen wat wel of juist niet kan, waar bescherming nodig is en of je moet oppassen voor bepaalde risico’s.

Gebodsborden over veiligheidskleding
Met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding verklein je de kans op een bedrijfsongeval.

Gebodsborden zijn blauwe borden met een wit pictogram waarop staat aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.

Veiligheidsborden bij brandpreventie

Op het moment dat brand uitbreekt wil je zo snel mogelijk actie ondernemen en/ of het pand verlaten.

De veiligheidsborden bij brandpreventie geven aan waar zich bijvoorbeeld blusmiddelen bevinden of de locatie waar een brand kan worden gealarmeerd zoals bijvoorbeeld een handbrandmelder.

Pictogrammen voor bij een calamiteit of evacuatie

Tijdens een calamiteit of bedrijfsongeval telt elke seconde. Belangrijk dus dat jij weet waar je de hulpmiddelen kunt vinden of via welke route een veilige plaats kan worden gevonden.

waarschuwingsborden voor een veilige werkomgeving

Veiligheid op de werkvloer valt of staat met duidelijke waarschuwingen. Wanneer er een verhoogd risico bestaat dan dient dit correct te worden aangegeven.

Veiligheidspictogrammen over gevaarlijke en/ of chemische stoffen

Bij het werken met gevaarlijke en/ of chemische stoffen is maximale voorzichtigheid geboden. Zorg daarom voor een heldere waarschuwing met het risico van de betreffende gevaarlijke stof.

Verbodsborden die vertellen wat je niet mag

Weten wat je niet mag is vaak net zo belangrijk als weten wat je wel mag.

Pictogrammen machineveiligheid

Machines zijn in veel werkplaatsen onmisbaar, maar brengen ook de nodige risico’s met zich mee. Waarschuw werknemers en gasten daarom met de juiste pictogrammen.

Deko kan voor u een scan uitvoeren om te bepalen welke borden benodigd zijn. 
Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor veiligheidsvoorzieningen voor u te maken?