Deko kroon
Zoeken

Programma van eisen

Het basisdocument voor iedere brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is het Programma van Eisen. 
In het Programma van Eisen (PvE) worden alle uitgangspunten voor de betreffende installatie vastgelegd. 

Het PvE is ook de basis voor de aanleg van de installatie (normconformiteit), Het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (voor het bepalen van de nominale staat) en nadat de installatie is aangelegd en onderhouden ook voor de onafhankelijke geaccrediteerde inspectie instelling.

Wanneer een PvE moet worden opgesteld dienen eerst de uitgangspunten te worden bepaald middels een inventarisatie van de eisen en wensen van alle belanghebbenden.

De eisende partijen zijn bijvoorbeeld de eigenaar  en/of gebruiker van het gebouw en het bevoegd gezag (Bouwbesluit).
Ook een verzekeringsmaatschappij of andere wetgeving (Milieuwet of gevaarlijke stoffen) kunnen een eisende partij zijn.

Nadat de basis uitgangspunten en de omvang van de installatie zijn bepaald worden ook de andere uitgangspunten bepaald zoals het aanwezige brandrisico’s en brandgrootte (voor het bepalen van de toe te passen detectie), het gebruik van het pand en eventuele bijzondere invloeden waar rekening mee moet worden gehouden (voor het voorkomen van nodeloze meldingen). 

Ook worden de detectiezones bepaald die worden gebruikt voor de snelle locatie bepaling bij een brandmelding door de brandweer. 
De sturingen naar de brandbeveiligingsinstallatie en de uitvoering van de brandweeringang (indien van toepassing) mogen ook niet ontbreken in het PvE

Deko kan u helpen met het opstellen van een correct PvE.. 
Deko is gecertificeerd op basis van de  KIWA/NCP beoordelingsrichtlijn PvE opsteller. Hiermee bent u verzekerd dat het PvE professioneel en overeenkomstig de geldende regelgeving wordt opgesteld.

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Bosch security

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor u te maken?