Deko kroon
Zoeken

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan de eisen zoals die in de NEN 2535 zijn vastgelegd.
Voorafgaand aan de installatie dient een Programma van Eisen (PvE) te worden
opgesteld waarin de uitgangspunten worden omschreven.

Er kunnen verschillende soorten bewakingsomvang worden geëist.
Enkele voorbeelden van bewakingsvormen zijn:
Niet automatische detectie conform NEN 2535
Onder niet automatische detectie wordt verstaan dat handbrandmelders bij brandslanghaspels worden aangebracht. Het plaatsen van automatische brandmelders is alleen verplicht bij bijvoorbeeld doodlopende einden.

Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten conform NEN 2535
Onder ruimtebewaking in relatie tot het ontvluchten wordt verstaan dat automatische brandmelders worden aangebracht in de vluchtroute en de verblijfsruimten welke aan de vluchtroute zijn gelegen.

Gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535
Onder gedeeltelijke bewaking wordt verstaan dat handbrandmelders bij brandslanghaspels worden aangebracht en dat automatische detectie wordt aangebracht in verkeersruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico overeenkomstig de NEN 2535.

Volledige detectie conform NEN 2535
Onder volledige detectie wordt verstaan dat handbrandmelders bij brandslanghaspels worden aangebracht en dat nagenoeg iedere ruimte dient te worden voorzien van een automatische brandmelder overeenkomstig de NEN 2535.

 

Objectbewaking
Een voorbeeld van objectbewaking is het bewaken van specifieke machines of bijvoorbeeld een serverruimte. In het geval van een serverruimte kan de objectbewaking worden gebruikt voor het aansturen van een blusgasinstallatie.

Een brandmeldinstallatie bestaat uit een samenstel van een aantal componenten:
– Brandmeldcentrale
– Detectoren
– Signaalgevers
– Externe apparatuur

 

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Bosch security

Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor u te maken?