Deko kroon
Zoeken

Beheer Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Bij iedere brandmeld- en ontruimingsinstallatie is het wettelijk verplicht dat naast het vereiste jaarlijkse onderhoud de installatie ook maandelijks wordt gecontroleerd, waarbij de 4-maandelijkse controles uitgebreider zijn.
 
Soms worden deze beheerderstaken door u zelf uitgevoerd, nadat de aangewezen beheerder de beheerderscursus Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties hebben gevolgd.
Steeds vaker worden beheerderstaken echter aan Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV uitbesteed.
Dit omdat wij ons helemaal gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van beheerderstaken en onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor kunnen wij een zeer hoge kwaliteit tegen een scherp tarief leveren.
 
De voordelen op een rijtje:
– Scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit
– Combinatie met 1e lijns brandveiligheidscontrole en gebruikersinstructie
– Iedere installatie wordt (ook) beheerd in een (online) logboek
– Uitstekende klanttevredenheid door hoge kwaliteit
– Brandveiligheidsbewustzijn wordt verhoogd
– Wij kunnen alle merken brandmeldinstallaties beheren
– Kostenbesparing en continuïteit
Scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit
Omdat beheerderstaken voor Deko corebusiness is, kunnen wij onze bedrijfsprocessen maximaal
afstemmen op het effectief plannen en kwalitatief uitvoeren van de beheerderstaken. Deko heeft
hiervoor onder meer flink geïnvesteerd in een professionele planningstool en de werkzaamheden
worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten. Wij zijn helemaal ingericht om binnen de
beschikbare tijd, het maximale rendement er uit te halen, zowel in het aantal bezoeken, als de
kwaliteit. Hierdoor zijn wij in staat om voor zeer interessante prijzen en een uitstekende kwaliteit
de beheerderstaken uit te voeren. En al helemaal als Deko samen met u een combinatie
onderhoudscontract voor het jaarlijks onderhoud afsluit. Deko kan u voor langere tijd ontzorgen,
tegen een zeer scherp tarief. Een veel gehoorde uitspraak van onze klanten is “Voor deze kosten en geleverde kwaliteit kunnen wij het beter uitbesteden aan Deko”.
 
Vanuit onze achtergrond als (brand)veiligheid specialist kijken wij met andere ogen naar een brandmeldinstallatie. Als extra dienst kunnen wij ook een complete controle uitvoeren waarbij wij ook kijken naar blusmiddelen, brandwerende scheidingen, vluchtwegen, noodverlichting, aankleding, versiering, etc.
Tevens kunnen wij ook regelmatig een gebruikersinstructie verzorgen voor bestaand en nieuw personeel. Naast de extra veiligheidsvoordelen heeft dit ook een positieve invloed op het beveiligingsbewustzijn van uw organisatie.
 
Merkonafhankelijk op gebied van brandmeldinstallaties
Wij hebben een brede ervaring met alle merken brandmeldinstallaties en kunnen dus voor al uw installaties de beheerderstaken uitvoeren.
Een enorm voordeel van onze werkwijze en maandelijkse bezoeken, is dat het brandbeveiligingsbewustzijn flink toeneemt. Onze klanten stellen het erg op prijs als wij hen (blijven) attenderen op verschillende (brand)onveilige situaties.
Wij hanteren ook een digitaal logboek, waardoor u altijd real-time inzicht heeft in de status van het beheer van de brandmeldinstallatie. Bij eventuele afwijkende situaties wordt u proactief per email geïnformeerd.
Voordelen:
– Actueel inzicht in de status van de beheerderstaken
– Heeft u meerdere gebouwen dan kunt eenvoudig ieder gebouw selecteren
– Overzicht is eenvoudig om te zetten naar excel
– U kunt zelf alles filteren m.b.t. afwijkingen en prioriteit
– Er kunnen andere logboeken worden geïntegreerd van andere gebouw gebonden  installaties.
 
Kostenbesparing en continuïteit
Door de beheerderstaken uit te besteden bespaart u een heleboel ‘onzichtbare’ kosten. U hoeft bijvoorbeeld uw eigen personeel niet op te leiden tot beheerder. Omdat beheerderstaken voor ons dagelijkse kost is, kunnen wij dit met een hoge kwaliteit en sneller uitvoeren dan medewerkers die dit één keer per maand doen. Verder is de continuïteit altijd gegarandeerd als wij de Beheerderstaken uitvoeren bij u.
 
Uitstekende klanttevredenheid door hoge kwaliteit
Onze controles worden door onze klanten als een toegevoegde waarde erkend in plaats van een opgelegde verplichting. Wij geven o.a. tips over het bedienen van de brandmeldinstallatie, invullen van het logboek etc. Wij leggen ook het belang van deze controles uit. 
Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie
Uiteraard is het mogelijk dat u de beheerderstaken zelf uitvoert.
De beheerder dient naast de uitleg van de centrale ook te beschikken over het NIBHV diploma beheerder brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.
Naast het uitvoeren van de beheerderstaken aan een brandmeldinstallatie, verzorgt Deko samen met zusterbedrijf Deko Brand & Veiligheidsadvies BV ook cursussen voor het beheren van brandmeldinstallaties. Deze 2-daagse cursus is praktisch en interactief.
 
Deko heeft een NIBHV examinator voor de cursus beheerder brandmeldinstallaties
en ontruimingsalarminstallaties in dienst en kan de cursus voor u verzorgen.

Regelmatig vinden opleidingen plaats op het kantoor van Deko in een speciaal hiervoor ingerichte lesruimte.

Toelatingseisen
Er zijn geen toelatingseisen. Het is wel wenselijk dat de cursist vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is het belangrijk dat de beheerder affiniteit heeft met de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Duur opleiding
NIBHV adviseert een duur van drie dagdelen. In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

Eindtermen
De cursist:

  • kan omschrijven wat het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) is
  • weet wanneer een BMI of een OAI vereist is
  • kent de eisen waaraan een installaties aan moeten voldoen
  • kent de hoofdlijnen van de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
  • kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installaties
  • kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden
 
Indien u voldoende cursisten heeft kan de opleiding ook in company worden verzorgd.

Kwaliteit staat bij Deko voorop!

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:

Bosch security